Skip Navigation Links
Sidste nyt
Nyt græs ved green 3 og 10 og 12.
Stor sponsorgave fra Nybolig
Baneinfo !!! og baneåbning
Turneringprogram 2019
Nyt fra Kanin Klubben
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 Referat fra Bestyrelsesmøde d. 11.3.2019.                Møde nr. 3/19

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen, suppleant og John Brændgård til pkt. 0


 

0.     Gennemgang af forsikringer     

John Brændgaard gennemgik alle vores forsikringer. Vores forsikringer er rimeligt dækkende og prissat, men der er nogle enkelte områder, der skal overvejes, senest når policerne skal fornyes.
 

1.    Godkendelse af dagsorden

Godkendt
 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 2/19

Godkendt
 

3.   Formanden orienterer

3.1  Planlægning af formandsmøde 26.3
Invitation er udsendt. Hver områdeansvarlig fortæller kort om aktiviteterne i 2019.
Blokeringsomfang for KiKer drøftes også.
 3.2   Regelaften
Fastsat til torsdag d. 28.3. kl. 19.00. John Brændgaard vil bruge ca. 1 time. Derefter champagnesmagning med lidt snacks. Sus arrangerer.
 

4.   Tilbud på trykning af scorekort

Tilbuddet er rundsendt af formanden.
Niels sender vores nuværende scorekort til tilbudsgiveren og beder om den færdige pris på 15.000
styk i samme layout og kvalitet, herunder papirtykkelse.
Vi skal spare, hvor vi kan, men vi skal også støtte de lokale, som vi ønsker skal støtte os.
 

5.   Områdebeskrivelser

De ansvarshavende fremlægger a-jourførte områdebeskrivelser og planer
5.1   Baneområdet fremlagt.
5.2   Øvrige fremlægges på næste møde. Henrik udsender de nugældende.
 

6.    Fornyet ansøgning til DIF og DGI s foreningspulje
Allan søger igen til hvervningsindsatsen:  Trænerløn og markedsføring af slagtilbud.

                                                                                                                                                                   7.   Økonomi, Administration og Personale

7.1  Økonomioversigt pr. 28.2.2019 (4 mdr. Regnskab)
Lidt bagud på indtægter. Ok på udgifter.
Stort elforbrug undersøges

7.2  Medlemsstatus
Status quo, men 4-5 nye på vej.

7.3 Mulige besparelser på kort og langt sigt
Niels undersøger muligheden et gratis energieftersyn og evt. tilskud til spareindsats
Ekstraordinært Sparemøde d. 20.3. kl.18.30.  Jørgen og Henrik laver et langtidsbudget med uændret aktivitetsniveau, som inspiration. 

8.   Greenfee

8.1   Status for greenfeegæster
Normalt for årstiden

8.2   Status for Golfringen
Samme tilslutning som sidste år.

8.3   Greenfeeaftaler
Kr. 250 i alle aftaler. Niels kontakter de involverede klubber. 


9.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer.

9.1  Hverveaktiviteter i 2019

- Golfens Dag/Åben Golfbane
  Flere dage. 7.4 og 5.5. og ?
- Fyraftensgolf
  4-5 arrangementer. Lærerforeningen?
- Spil med dag
  Tidspunkt skal findes
- Slagtilbud.
   Henrik bearbejder udkast til markedsføring  
- Drengerøvsarrangement: Gamle drenge, som har spillet i Ebeltoft, men er holdt op på grund af
   børn og have, inviteres til et par matcher med avec. Sus (med hjælp fra Flemming?) finder
   de gamle drenge og Jacob arrangerer.
- Flere damespillere: Sus spørger på tirsdagdamemøde, hvordan vi får fat i flere kvinder

9.2  Introduktionsaktiviteter i 2019
- Træning
- Mentorer
- Regelundervisning
- Banetilladelse
- Andet ?
Kører som sidste år ved Niels.

9.3  Fastholdelsesaktiviteter i 2019
- Efterskole
- Begynderturneringer
- Klub 37+
- Andet ?
Kører som sidste år ved Gitte Sejersen og hjælpere
 

10.   Overgang til Sommerbane

Det afhænger selvfølgelig af vejret og banen skal være klippet mindst én gang inden overgang til sommerbane. Det plejer at ligge omkring 10. april.

Palmesøndag er d. 14. april, så der stiles efter åbning lørdag d. 13.4.
Det foreslås at Jacob og Henrik bemyndiges til at beslutte åbningsdagen, og sørge for omstillingen fra vinterbane til sommerbane.

Jacob og Henrik bestemmer.

 

11.    Lokale regler

Forslag til ajourføring af de lokale regler godkendt.

Kun strafområder ved de tidligere hazards på hul 15 og 17. Problemer med ufindelige bolde på 1. 8. og 16. løses af lokal regel E-5.
 

12.   Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne
Ingenting
 

13.   Diverse
Ingenting
 

14.  Næste møde
Sparemøde d. 20.3. kl. 18.30
 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap