Skip Navigation Links
Sidste nyt
Nyt græs ved green 3 og 10 og 12.
Stor sponsorgave fra Nybolig
Baneinfo !!! og baneåbning
Turneringprogram 2019
Nyt fra Kanin Klubben
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Reviderede lokale regler

De nye golfregler medfører en revidering af lokalreglerne, dels fordi nogle forhold som tidligere krævede lokalregler nu er dækket af de almindelige golfregler, f.eks. sten i bunkers, dels fordi der er kommet nye anbefalede formuleringer. Vores lokalregler ser derfor nu således ud:

Lokalregler for Ebeltoft Golfbane

Hvide markeringer                          Out of bounds
Røde markeringer                           Strafområde
Blå markeringer                              Område under reparation
Blå markeringer med sort top         Område med spilleforbud
Sorte markeringer                           Dropzone

1.
Alle pæle og afstandsmarkeringer på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.

2.
Alle veje og stier, uanset overflade, behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.

3.
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, men ikke nærmere hullet end der, hvor bolden krydsede o.u.b grænsen eller skønnes mistet. Reglen kan ikke anvendes for den oprindelige bold, hvis der er spillet en provisorisk bold. Se opslag i klubhuset om Standard lokalregel E-5

4.
Når en spiller vælger at tage lempelse efter Regel 17.1 for en bold i strafområdet på hul 15 kan han, som en fjerde droppemulighed droppe i Dropzonen, som er angivet med 4 sorte pæle.

5.
Overalt på hul 15, undtagen på greenen og i strafområdet må en bold, der er fæstnet i sit eget nedslagsmærke, løftes, renses og droppes uden straf, så nær som muligt ved det sted, hvor den lå, men ikke nærmere hullet.

6.
Det er kun hver anden spiller, der skal lægge græstørv på plads og rette nedslagsmærker op.

Kommentar: Lokalregel 3 og især 6 afspejler to af hovedformålene med de nye regler, nemlig dels at spare tid, dels at legalisere ulovlige uudryddelige uvaner.
 

 

Bunkers

Den nye bunker på venstre side af green 3 er ikke i spil endnu. Den og jordhøjene er Område under reparation med spilleforbud.

Den nye bunker på højre side af green 10 er nu sat i spil, men jordhøjene er Område under reparation med spilleforbud.

Den nye/gamle bunker på venstre side af green 12 er også sat i spil, men jordhøjene er Område under reparation med spilleforbud.

Det er selvfølgeligt ganske forfærdeligt med alle de nye bunkers, som gør banen meget sværere!!! Men bemærk lige, at der for et par år siden lå en bunker lige foran 3. green, at fairwaybunkeren på hul 10 er nedlagt og at bunkeren ved green 12 er reduceret med 75%. Der er nu færre m2 sand på banen end før! Og samtidig er spillet lettet og banen gjort mere fair ved diverse ”stopvolde”, som vil forhindre mange halvanstændige bolde i at rulle urimeligt ud i uføre.

Bunkeren på hul 3 og det vandrette plateau mellem bunkeren og greenkanten og stopvolden i forlængelse heraf, vil forhindre en del bolde i at rulle ned på vejen eller helt ud på 14. fairway.
Bunkeren i højre side ved green 10 vil kun være i spil, hvis man forsøger at skære hjørnet og ikke gør det godt nok. Da greenen falder mod venstre skal den ikke rammes fra højre side, men helst fra midt/venstre side d.v.s. fra midten/venstre af fairway, uanset om det er i andet- eller tredieslaget, og midten af fairway er mere tilgængelig nu, hvor drivet ikke skræmmes af fairwaybunkeren.
På længere sigt skal 11. gul tee flyttes til højre, ned på picnicpladsen for at få en bedre slagvinkel ind i den højrehældende fairway, og så vil bunkeren på 10. også have funktion som beskyttelse af teestedet.
Desuden er der et visuelt aspekt. Mange af vore greens er kuplede, det gælder for 10. og især for 3. green, men forhøjelsen af greenomgivelserne får greens til at syne mindre kuplede, mindre skæve. Det vil berolige især greenfespillere.

Green 4 har det samme problem som green 10, den falder i venstre side ned på vejen, derfor vil vi, når vi får tid, jord og råd til det også bygge stopvold/plateau ved venstre side af 4. green.

 

Strafområder

Vi har to strafområder på banen, markeret med røde pæle. De er identiske med de tidligere vandhazards på hul 15 og hul 17. Her gælder Regel 17.1 kombineret med Lokalregel 4.
Det har været drøftet, om skrænten på venstre side af hul 1 og højre side af hul 16 skulle udnævnes til strafområder, (selvfølgelig kun af hensyn til greenfeespillerne !!) fordi det kan være svært at finde bolden, og man så skal gå den tunge gang tilbage, hvis man ikke har været så fornuftig at slå en provisorisk bold. Men det problem har den nye Lokalregel 3 klaret. Det koster 2 strafslag, men det svarer jo til at spille videre med en provisorisk bold. Det ville selvfølgeligt være rarere at slippe med eet strafslag fra et strafområde, men det skal ikke være gratis at slå en skævert, og der kan nemt gå inflation i strafområder.
Af samme grund ophæves den midlertidige røde vandhazard i højre side af hul 8, som var begrundet i den usædvanligt tørre og hårde fairway/semi-rough sidste sommer.
 

Overgang til sommerbane

Vejret bestemmer, hvornår vi går over til sommerbane, d.v.s. spiller fra de ordinære teesteder og uden lejeforbedring. Jacob stiler efter lørdag d. 13. april, men forinden skal der nås prikling, gødskning, dressning og klipning, som forudsætter liv i græsset.
Overgangen til sommerbane annonceres i en nyhedsmail, så indtil da må man holde sig på måtten.


Baneformanden                                                                   17. marts 2019
 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap