Skip Navigation Links
Sidste nyt
Arbejdsdagen er søndag d. 31. marts
Baneinferno !!!!!!!!!!
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 11.3.2019.  
Bane info. Revideret lokale regler.
Nyhedsbrev marts 2019
Forårstilbud fra Arild
Indvielse af Dametrappe
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 18.2.2019
Turneringprogram 2019
Onsdagsklubben program 2019
Betalingsregulativ EGC 2019
Vedtægter EGC 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra Bestyrelsesmøde d. 18.2.2019.                Møde nr. 2/19

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant

Torben Therkelsen var gæst til første punkt.

 

1.   Vurdering af klubbens økonomi, især likviditeten.  (sammen med Torben Therkelsen)

Klubbens likviditet er presset og vil vedblive med at være det i en årrække selvom den primære drift måtte balancere. Der skal budgetters med og opnås et væsentligt overskud på driften for at kunne betale renter og især stigende afdrag på fremmedkapitalen.
Da kontingentindtægter, greenfeeindtægter og sponsorindtægter ikke kan forventes at stige i de kommende år skal der focuseres på udgifterne. Der skal spares på driftsudgifterne og investeringerne skal begrænses til det absolut nødvendige.  
 

 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 14/18 og 1/19

Godkendt

 

3.   Formanden orienterer
3.1  Planlægning af møde formændene for Klubberne i Klubben
Afholdes 26.3 i klubhuset

 

 

4.   Fordeling af ansvarsområder

Klubbens drift er opdelt på 10 opgaveområder, med et bestyrelsesmedlem (og suppleant) som ansvarlig. Den ansvarlige skaffer sig, med bestyrelsens godkendelse, de hjælpere som han har brug for løbende og ad hoc. til udførelsen af opgaven.
Ansvarsområderne                                            Ansvarlig
1.  Økonomi, administration og personale      Niels
2.  Budget, regnskab og it                                   Jørgen
3.  Turneringer                                                      Jacob
4.  Sponsorer                                                         Allan
5.  Markedsføring                                                 Allan
6.  Banen                                                                Henrik
7.  Nye medlemmer                                             Niels
8.  Medlemsinformation                                     Allan
9.  Klubhus                                                             Sus
10. Gæsteservice                                                  Jacob

Der er udarbejdet en beskrivelse af hvert ansvarsområde. Beskrivelsen indeholder dels de opgaver som generelt ligger i området, dels nogle konkrete planer for området i det kommende år.

Den (nye) ansvarlige ajourfører beskrivelsen, og sender den til Henrik.

 

5  Generalforsamlingen
5.1   Vurdering af forløbet generelt
Ok
5.2   Drøftelse og beslutning vedr. af rejste spørgsmål og bemærkninger:
         5.2 1.    Waste area på hul 8 – Laves ikke, i stedet nyt gult tee og opgødskning af roughen
         5.2.2.    Ny baneguide – Laves ikke, ingen køber den. Evt. overflyvningsvideo, hvis gratis
         5.2.3.    Ny Hjemmeside --   Er i gang
         5.2.4.    Strafområder (hul 1) — Henrik overvejer sammen med John
         5.2.5.    Vintergreenfee – Gæstegreenfee kr. 250, ens hele året
         5.2.6.    Vedligeholdelse af stier – Så vidt økonomisk muligt
         5.2.7.    Indretning af banen efter greenfeespillerne – Svar til Morten IC godkendt
         5.2.8.    Færdiggørelse af igangværende arbejder – Baneinformation udsendt
         5.2.9.    Likviditeten – Se pkt. 0
         5.2.10.  Kontingentforslag ud med indkaldelsen -- Ja
         5.2.11.  Reservedele og tilbehør til elvogne i shoppen – Sus vurderer behov og muligheder
         5.2.12.  Spillerum til nye spillere– Opfordring til hensyntagen
         5.2.13.  Medlemshvervning – Fanden blev ikke malet tydeligt nok på væggen


6.   Økonomi, Administration og Personale

6.1  Økonomioversigt pr. 31.1.2019 (3 mdr. Regnskab)
Ser rimeligt ud indtil videre.
Stort elforbrug undersøges (vanding?)

6.2  Medlemsstatus
2 udmeldinger og 2 nye på vej.
Nye ikke-golfspillere betaler 100kr. Nye golfspillere normalt kontingent pro rata.
Restanter rykkes med oplysning om at deres spilletilladelse inddrages pr. 1.3.

 

7.   Greenfee

7.1   Status for greenfeegæster
Normalt for årstiden

7.2   Status for Golfringen
Sædvanlig tilslutning

7.3   Greenfeeaftaler  
Golfring-gæst kr. 250
Greenfeeaftaler udenfor Golfringen søges ensrettet til kr. 250 

8.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer.

8.1  Hverveaktiviteter i 2019

- Golfens Dag
- Fyraftensgolf
- Spil med dag
- Slagtilbud
- Andet

8.2  Introduktionsaktiviteter i 2019
- Træning
- Mentorer
- Regelundervisning
- Banetilladelse
- Andet

8.3  Fastholdelsesaktiviteter i 2019
- Efterskole
- Begynderturneringer
- Klub 37+
- Andet
Behandles grundigt på næste møde
 

9.   Hjemmesiden
Status for implementering

Allan er webredaktør.
Der mangler overføring og ajourføring af en del tekster mm. fra nuværende hjemmeside til den nye.
 

10.   Klubber i Klubben

Henvendelse om begrænsning af spillerettigheder for KiK
De eksisterende KiK opfylder betingelserne. Blokering søges begrænset til gennemsnitsbelastning. Ingen blokering på Helligdage

Max 6 bookinger indenfor 30 dage.

 

11.   Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne
Ingenting

 

12.   Diverse
Ingenting

 

13.  Næste møde
11.3. kl. 18.30

Hovedemner er: Medlemshvervning og muligheder for fremadrettede besparelser på driften

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap