Skip Navigation Links
Sidste nyt
Arbejdsdagen er søndag d. 31. marts
Baneinferno !!!!!!!!!!
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 11.3.2019.  
Bane info. Revideret lokale regler.
Nyhedsbrev marts 2019
Forårstilbud fra Arild
Indvielse af Dametrappe
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 18.2.2019
Turneringprogram 2019
Onsdagsklubben program 2019
Betalingsregulativ EGC 2019
Vedtægter EGC 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Igangværende arbejder på banen

Vi har en række mindre anlægsarbejder i gang på banen for tiden. Det ser måske lidt rodet ud, men man kan jo også nemt forveksle uorden med kompliceret orden.

Hvorfor er der så meget i gang samtidig, og hvorfor gør de ikke en ting færdig, inden de begynder på det næste, og hvad skal det overhovedet nytte?

Der er faktisk gode grunde til, at vi gør som vi gør for at få banen i vigør:
Anlægsarbejder skal helst foregå i vintertiden for at genere spillet mindst muligt og fordi greenkeeperne i den periode ikke er beskæftiget med klipning etc. Men en stor del af vintertiden går dog med service og reparationer af maskiner og vandingsanlæg, samt afspadsering og afholdelse af udskudt ferie.

Et anlægsarbejde foregår typisk i lag:
1.  først skal der graves ud/bygges op, det gør greenkeeperne
2.  så skal jorden sætte sig, det gør tiden og vorherre, bistået af store golfsko
3.  dernæst skal fladen rettes af, det gør baneformanden, når han alligevel er ude med riven
4.  og til sidst skal der sås eller lægges rullegræs, det gør greenkeeperne og frivillige.

1. og 2. lag laves udmærket i vinterperioden. 3. lag skal laves kort tid inden 4. lag, som først kan laves, når der er kommet varme i jorden, engang i april.

Vi har 15 større eller mindre anlægsarbejder i gang; hvis vi færdiggjorde dem et ad gangen, ville vi rode i 7 år, nu kan vi nøjes med at rode i et år. Og når alt kommer til alt, så er generne for spillet jo minimale.
En yderligere grund til at lave flere ting på en gang er at udnytte jorden og tiden effektivt: den jord, der graves af eet sted, f.eks. ved 12. rød tee anvendes med det samme et andet nærliggende sted, nemlig til stopvolde mellem teestedet og 4. green, i stedet for at blive transporteret til et depot til senere brug.

En sidste grund til at vi har gang i så meget er, at vi har været heldige at få en hel del jord gratis fra en nærliggende byggeplads. Noget er anvendt til at opfylde fairwaybunkeren på 10. hul og greenbunkeren på 12. hul. Noget vil blive brugt til at overdække rødderne fra det store fyrretræ i højre side af 8. fairway, og resten skal vi nok få brugt et sted, hvor det tilsyneladende generer, men reelt hjælper.
Vi er jo underlagt den særlige lov, der siger, at 80% vil have forbedringer, mens 80% ikke vil have forandringer.

Lad os tage en hurtig tur rundt på banen og se på anlægsstederne:
Hul 1:     Ingenting
Hul 2:     Trappen op til rød tee skal laves om. Bestyrelsen er ansøgt om penge til en studierejse til
                Den Spanske Trappe i Rom.
Hul 3:     Bunkeren i venstre side af green mangler finplanering, stenmel og sand i skålen og rulle-
               græs på toppen. (Der er en træningsbunker ved indspilsgreenen oppe ved klubhuset).
               De to stopvolde til højre for green, som vil bremse nogle boldes skovtur, skal gøres lidt  
               højere og bredere og tilsås.

Hul 4:    Stopvoldene til højre for green, som vil begrænse noget boldtrilleri ned omkring 12. rød
               tee, mangler finplanering og tilsåning.
Hul 5:    Stopvolden nede bag green, som i tørre tider vil hindre nogle bolde i at trille ned på 13.,
               mangler planering og tilsåning.
Hul 6:     Opgravningen til ny hovedvandledning mangler afretning og tilsåning.
Hul 7:     Vandledning som på hul 6. Og færdiggørelse af Buggy-vendeplads med afretning og asfalt.
Hul 8:     Nyt gult teested bag dt røde teested vil give en driveretning mod fairwayens højrefald ,
                i stedet for med hældningen fra det nuværende teested. Der mangler afretning, vækst-
                jord, rullegræs på  toppen og såning på siderne. Ibrugtagning hen på sommeren.
                Bagenden af rød tee udvides lidt i venstre side fordi teestedet her er for smalt. Der
                mangler vækstjord og rullegræs.
Hul 9:     Det nye røde teested tages i brug fra sæsonstart og arealet under reparation ved
               skrænten frigives til i spil.
Hul 10:   Den lukkede fairwaybunker i venstre side mangler planering og tilsåning. Den sløjfes for
                at få spillet ud på fairway i stedet for op i høet til højre for fairway.
Hul 11:   Ingenting!!!!!
Hul 12:   Udvidelsen og drejningen af rød tee mangler vækstjord, sprinklermontering og rullegræs.
                Stopvolden/opfyldningen af bunkeren bag green, som skal kompensere lidt for at
                greenen hælder bagud, mangler afretning og rullegræs på greensiden og tilsåning på
                bagsiden ud mod 13.
                Den resterende/nye bunker i venstre side af green mangler afretning, stenmel og sand
Hul 13:   Samme manøvre som 12. rød tee.
Hul 14:   Det gamle vejstykke, som nu indgår i fairway for at gøre den mere modtagelig, mangler
                fræsning, planering og tilsåning.
Hul 15:   Ingenting.
Hul 16:   Ingenting.
Hul 17:   Ingenting.
Hul 18:   Stopvolden i venstre side ned mod træningsbanen mangler tilsåning.
                Den afspærrede del af første greenbunker frigives til spil ved sæsonstart.

Der er faktisk hele 5 huller, hvor der ikke er anlægsarbejder i gang! Men fortvivl ikke, vi skal nok  finde på noget til dem også.

Nogle utålmodige sjæle vil muligvis spørge, hvorfor vi ikke lægger rullegræs alle steder, så verden hurtigere bliver normal igen. Det enkle svar er, at det har vi ikke penge til. 1m2 rullegræs koster 30 kr, mens 1m2 tilsåning koster 5 kr., så vi lægger kun rullegræs der, hvor det er særlig vigtigt for spillet.

Udover færdiggørelse af de igangværende arbejder håber vi at få kapacitet til at gøre lidt ved stierne, især de der er bulede og rodfæstede, men hvis det skal gøres ordentligt, kræver det nogen steder stabilgrus, som vi ikke har på budgettet.
I roughen mellem 1. og 18. fairway tænker vi på at plante nogle få træer og buske hist og her, så man kan relatere sine skæverter til dem.

Det var en lang og kedelig smøre, men sådan er det med grundig information, træls men nyttigt, fuldstændig ligesom at stå på træningsbanen.

Baneformanden                                                                                                                  Februar 2019

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap