Skip Navigation Links
Sidste nyt
Referat fra Generalforsamlingen
Regelnyt uge 5
Bestyrelsens beretning 2018
  Regelnyt  Uge 3
Maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Hole in one

Onsdag d. 7. november lykkedes det en dygtig spiller at lave ”hole in one” på banens hul 17. Den heldige spiller var Birgit Hansen. Birgit modtager en flaske whisky sponseret af KVICKLY Ebeltoft

Stort tillykke

Regionsgolf 2019

Det er ved at være tid til tilmelding til Regionsgolf. Jeg tilmelder et C Hold med Hanne Andersen som holdkaptajn, Et veteranhold med Jørgen Dahl og et super Veteran Hold med Steen Bojsen. Skulle der være andre der ønsker et hold med i a,b eller d rækken må i meget gerne give besked senest torsdag d. 22 november, så melder jeg holdet til.

Anette Kambeck
+4542301350
akambeck@hotmail.com

 

Vinterbane fra og med mandag d. 19. november

Sommertiden er for længst ophørt, men vi har kunnet spille usædvanligt længe på sommerbanen. Sidste år havde vi vinterbane fra starten af november måned, men i år går vi først over til vinterbane fra og med mandag d. 19. november.

Banen er meget våd og blød og derfor sårbar, og sårene læges ikke nu, hvor græs-væksten er ophørt. Det er især hårdt ved teestederne, når de bliver ”brat af slaget rammet”.

Vinterbane betyder, at der spilles som om sommeren, med følgende modifikationer:

Banelukning
Ba
nen kan lukkes i snevejr og kraftigt tøvejr. Det vil ikke altid være praktisk muligt at annoncere en lukning i forvejen, men lukningen vil nok være selvindlysende. En god indikator er, at du ikke som vanlig kan hente morgenavisen ude i postkassen i sutsko!

Teesteder                                                                                                                                                                                  
Den gule bane spilles fra de blå teesteder på hullerne: 1-5-10-12-13-14-15-17 og 18. Fra måtter på hullerne: 3-7-16. Fra det gamle teested på hul 2 og fra det normale på hul 8. Og endelig fra provisorisk teested foran de normale på hullerne: 4-6-9-11.

Den røde bane spilles fra de sædvanlige teesteder, undtagen hul 9 fra provisorisk teested og hul 15 fra måtte.

Fairways                                                                                                                                                                    
Bolden spilles som den ligger (men tørv lægges tilbage), eller bolden må på fairway -som en lokal regel- løftes, renses og placeres indenfor en scorekortbredde, men ikke nærmere hullet. Måtte måtte meget gerne bruges, men så er runden ikke tællende til hcp-regulering. Men kan det ikke også være ligegyldigt med det golfspil, der kan præsteres iført vinterfrakke, bælgvanter, gummistøvler og lommelærke.

Bunkers og rough.                                                                                                                                                                    
Spilles som om sommeren (men bunker rives)

Greens                                                                                                                                                                                                    
Spilles som om sommeren (men nedslagsmærker oprettes)

Course rating, handicapindex, scorekort og handicapregulering                                                                             
Vinterbanen har Course Rating og Slope, konverteringstabel er ophængt i klubhuset. Handicapindex er uændret. Scorekort er tilpasset vinterbanen og udskrives normalt. Handicaps reguleres på normal vis, dog tæller en runde ikke, hvis der er brugt måtte.

Trolley og buggy.
Tr
olley må bruges, men det henstilles, at man bruger bærebag. (7 køller er alt nok) Buggies må kun bruges efter tilladelse fra Bestyrelsen; gælder også  gæstespillere.

Baneformanden                                                                               15.11.2018

 

Baneinformation november 2018
 

Vinterbane
Vinterbane indføres fra og med mandag d. 19. november. Se særskilt information herom.

Vejen mellem 3. og 14. hul
Vejen er nu flyttet og farbar igen og forkastningen på 14. fairway er fjernet, så det nye fairway-forløb begynder at tegne sig. Hele arbejdet blev lavet af en dygtig gravemester, Peter fra entreprenørfirmaet Jesper Kvist på én dag. Det havde ellers krævet 30 frivillige skovle i en uge at lave det, og bestyrelsen skulle genvælges, hvis den skulle have nået det.

Ole Vognstrup har rådgivet om vejarbejdet, tak for det. (Han ville gerne have haft endnu bedre plads til sit slice)

Der bliver ikke gjort mere ved området før til foråret, hvor der bliver fræset, planeret og sået. De tværliggende græstørvsbælter vil forhåbentlig bremse vandskyl i vinter og samme funktion har de små primitive  ”høfter” på stien, indtil vi finder på noget mere permanent brems.

Bunker ved 3. green.
Jacob Fredberg kan også håndtere en gravemaskine, og det er blandt meget andet blevet til en ny bunker mellem den nye vej og 3. green. Den vil forhindre nogle venstreskæverter på hul 3 i at løbe ud på vejen, eller helt ned på 14. fairway, og den vil beskytte 3. green mod højre skæverter fra hul 14.

Arealet mellem bunkeren og greenkanten er hævet så greenen virker mindre kuplet set fra tee-stedet, og således at bolde, der ellers ville være løbet langt ud af green i venstre side, bliver stoppet.

Bunkeren og mellemarealet er kun grov formet. Det skal falde til i vinter og gøres færdig til foråret.

Parkerings- og vendeplads ved 7. green.
Pladsen er udvidet så buggies nu kan komme rundt uden at bakke. Sætning i vinter og færdiggørelse til foråret. Vi overvejer om det vil gøre opkørslen til pladsen mindre stejl for buggies ved at lægge sporet længere ud til højre.

Nyt gult teested på hul 8
Fra det nuværende gule teested på hul 8 er spilleretningen ud mod den skrånende højre side af fairway, så mange drives næsten uundgåeligt ender i skoven. I stedet for besværet med at lære herrerne at drive med et kontrolleret draw, som kunne holde bolden i venstre side af fairway, er det nemmere at ændre spilleretningen fra teestedet, og det sker nu ved at flytte det gule teested om bagved og lidt til højre for det røde teested. Teestedet er grovopbygget med jorden fra vendepladsen ved 7. green, og gøres færdig med vækstlag, planering og rullegræs til foråret.

Reparation af stier
De værste skylleskader på stierne ved hul 2, 4 og 8 er repareret, resten kommer lidt senere.

Stopvold på 18.
Stopvolden i venstre side af hul 18 ud mod træningsbanen er stort set færdig. Den skal sætte sig i vinter og bliver sået til foråret. Når vi engang får mere tid og nærliggende jord vil stopvolden blive forlænget.

Jorddynger
Den jord, der er dynget op ved 11. teested og 12. green, har vi fået gratis fra en byggeplads på Planetvej. Vi kan altid bruge jord.

Det meste af jorden ved 12. green skal bruges til at erstatte bunkeren bag green med en let opbygning som bagstop. Den yderste del af bunkeren vil blive bevaret som en smal græssænkning bag opbygningen, således at en bold, der overløber bagstoppet, bremses i sænkningen i stedet for at rulle videre ned ad skråningen.

Resten af jorden ved 12. green skal bruges til at opfylde bunkeren i venstre side af 10. fairway, som nærmest er et stenbrud. Bunkeren bliver til en svag græssænkning.

Jorden ved 11. tee skal vi nok få brugt et eller flere steder, hvor det vil bidrage til et lykkeligere golfliv for medlemmer og greenfeespillere.

Maskinskur
Bestyrelsen har afsat penge til opførelse af et maskinskur på greenkeepergården. I dag kan ikke  alle maskinerne være under tag, og der er så pakket i maskinhallen, at adskillige maskiner skal flyttes, når den bagerste skal bruges.

Maskinskuret/halvtaget er projekteret af Erik Pedersen, som sammen med Ejvind Frandsen og et par håndgangne mænd (som ikke ved det endnu) vil forestå opførelsen her i vinter.

Rød tee hul 12 og 13
Vi planlægger også i vinter at få ombygget de røde teesteder på hul 12 og 13, så de bliver bredere, planere og især drejet, så de peger ud mod midten af fairway og ikke ud til problemerne i højre side.

Fornyelse af hovedvandledningen
Sidste vinter blev et stykke af hovedvandledningen fornyet, nu tager vi resten, som går hen over 6 og 7. fairway. Vandingen af bl.a.  7. green bliver så mere effektiv.

Støttemur til stien ved green 17
For at undgå at stien ved green 17 skyller ned af skråningen til green vil der blive lavet en støttemur lige som den, der er lavet til vendepladsen ved green 7.

Propning af greens
Greens bliver priklet/proppet med store hugpiper i uge 47, formentlig onsdag og torsdag, så de må påregnes at være ude af spil en lille times tid hver.

Visne træer
Vores to savførere, Morten og Christian vil fjerne visne og udgåede træer i vinterens løb og holde varmen ved det.

 

Det var en længere frontberetning, men det er også et stort stykke arbejde vore to greenkeepere Jacob og Lars har lavet, samtidig med at de har udført den daglige pleje af banen.

 

Baneformanden                                                                                                             november 2018

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap