Skip Navigation Links
Sidste nyt
Referat fra Generalforsamlingen
Regelnyt uge 5
Bestyrelsens beretning 2018
  Regelnyt  Uge 3
Maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Bæredygtigt 9. teested, næsten.
 

De normale teesteder på hul 9 åbnes nu igen for spil fra og med søndag d. 7. oktober. Det nyanlagte teested foran er selvfølgelig stadigareal under reparation med spilleforbud, markeret med blåt tov. Det kan først tages i brug fra næste sæson.

 

Rullegræsset på den nye teestedsflade er nu så bæredygtigt, at det kan tåle at en golfspiller lister ud på flade fødder, henter sin kostbare tee og lister tilbage til fastlandet, men absolut ikke ned ad den nye skråning fra teestedet. Her kan græsset endnu ikke bære selv den mest sylfideagtige spiller.


(Erstatning for en tee, der ender sine dage på skråningen kan fås ved henvendelse til baneformanden.)

 

Det er selvfølgelig utænkeligt, at en bold bliver ramt så aparte, at den ender på den nye teestedsflade, men hvis det utænkelige alligevel skulle ske, må bolden selvfølgelig ikke spilles fra det jomfruelige græs. Den må hentes forsigtigt hjem og droppes efter reglerne om lempelse for areal under reparation, og det vil i praksis typisk være på det normale teested. Hvis bolden lander på skråningen, må den kun hentes ud med den fiskestang, der er placeret ved teestedet. 
 

Hvis disse anvisninger overtrædes vil den formastelige blive sat 9 ned i Hcp. uden mulighed for nogensinde at blive sat op igen. 
Det nye handicapsystem, som kommer i 2020 vil -efter sigende- muligvis indeholde en adgang til at anvende en sådan skønsmæssig regulering som staf for overtrædelse af etiketteregler og ordensforskrifter !!!

 

Baneformanden


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap