Skip Navigation Links
Sidste nyt
Referat fra Generalforsamlingen
Regelnyt uge 5
Bestyrelsens beretning 2018
  Regelnyt  Uge 3
Maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra Bestyrelsesmøde d. 11.9.2018                Møde nr. 10/18

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant. Afbud fra Allan og Gurli.

 

1.   Godkendelse af dagsorden
Godkendt  
 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 9/18
Godkendt
 

3.   Formanden orienterer

3.1  Ansøgning om orlov fra Gurli af personlige årsager.
Bestyrelsen godkender at Gurli udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning af personlige
årsager, og siger tak for indsatsen, især med begynderne.

Suppleanten Stephen indtræder som bestyrelsesmedlem med klubhuset som sit ansvarsområde.

Niels er resten af perioden ansvarlig for begyndere og nye medlemmer.         

 4.   Økonomi, Administration og Personale

4.1  Økonomioversigt pr. 30.8 2018 (10 mdr. Regnskab)
Udgiftssiden følger budgettet, bortset fra besparelsen på chefgreenkeeperlønnen, som vil kunne dække mankoen på indtægtssiden, som skyldes færre nye medlemmer og greenfeespillere end budgetteret.

4.2  Medlemsstatus
Der har været afgang af 22 medlemmer og tilgang af 10 indtil nu, men vi må imødese at medlemstallet ultimo falder yderligere med nogle udmeldelser pr. 1.10

4.3  (Chef)greenkeeper
Af hensyn til budgettet skal det besluttes nu, om der skal ansættes mere greenkeeperpersonale i næste sæson.

Baneformanden indstiller at der ikke ansættes yderligere banepersonale i 2019, da banen er blevet passet tilfredsstillende af vore 2 ansatte, men at der reserveres kr. 50.000 af den sparede chefløn til betaling af evt. ekstraordinært meget overarbejde, mekanikerhjælp og ad hoc banehjælp.

Beslutning
Indstillingen følges

4.4  Budgetlægning
Der holdes et ekstraordinært møde d. 25.9 kun til budgetlægning.

4.5  Tilskud fra DIF/DGI til hvervearbejdet
Der er givet afslag på vores ansøgning.

5.   Greenfee

5.1   Status for greenfeegæster
Færre greenfeegæster i august end forventet. Måske har det været for varmt, og banerne for tørre.

6.2   Status for Golfringen
Vi vil foreslå Golfringens klubber, at der afregnes efter bestilte tider og ikke kun efter bekræftede tider, idet vi oplever at bestilte tider ikke benyttes eller ikke bekræftes.


6.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer.

6.1 Status for Hvervning:
- 20 firmaer/organisationer har fået invitation til Fyraftensgolf
- 5 arrangementer aftalt, 11.juni, 8. august, 29. august, 6. september og 19. september. 2 er i  
   pipelinien til foråret
- 5 hjælpere fundet
- Arild hyret
- drejebog for aftenen lavet
- 4 arrangementer med i alt 31 deltagere er afviklet med succes.
- Spil med Dag d. 16.9. gennemført med 9 venner/naboer

6.2  Status for Introduktion
- træning for begyndere fortsætter, når der er ”kunder”
- banetilladelse er opnået af alle forårets begyndere

6.3  Status for Fastholdelse
- efterskolen er gennemført
- begynderturneringer afholdes hver mandag
- Klub 37 spiller også hver mandag.

 

7.   Hjemmesiden

7.1  Implementering
Igang

8.   Træneraftale

8.1  Kontraktsfornyelse 
Kontrakt med Arild er fornyet på 70 timer på uændrede vilkår. Option på yderligere 10 timer til hverveaktiviteter.          

 

9.    Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne

9.1  Klubmesterskaber
Evaluering: Svag tilslutning, og lidt spinkelt arrangement.
Det skal drøftes, hvad der kan gøres for at få bedre tilslutning og opslutning.

9.2  Klubhuset
Plantekummerne ved terrassen fjernes og planterne sættes i jorden. 
 

10.    Næste Møde

Budgetmøde d. 25.9. kl. 18.30

Ordinært møde d. 8.10. kl. 18.30
 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap