Skip Navigation Links
Sidste nyt
Referat fra Generalforsamlingen
Regelnyt uge 5
Bestyrelsens beretning 2018
  Regelnyt  Uge 3
Maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Nu grønnes det så småt……

 

Når man kaster et lavt blik hen over fairways - og det kan man jo snilt gøre, når man alligevel er nede og lægge tørv på plads – så er der kommet et grønt skær over fairways. Men når man går oppe og kigger ned, så er græsvæksten stadig meget sporadisk, og meget er ugræs, som kan trives med lidt vand i overfladen, mens de gode græsser med længere rødder skal hente vand lidt længere nede, hvor der stadig er tørt. Men med 30-40 mm regn en gang mere i de næste par uger, så hjælper det, og Vorherre slipper for idelige anråbelser.

Vi klipper fairways og semirough inden klubmesterskabet, idet vi forinden vil forsøge at skære/rive op i det døde græs og den fedtede, kompakte jordskorpe, så der kan komme lidt luft til det nye græs. Vi vil klippe lidt højere end normalt for ikke at stresse græsset, ved at klippe det i vækst-punktet. Når græsset er i god vækst sænker vi klippehøjen igen. Alt skulle gerne være normalt til Pro-Amen.

Vi regner med, at der vil være belastede partier på fairways, typisk på sydvestvendte skråninger, stiforløb, foran greens og omkring bunkers, hvor græsset ikke kommer igen, og hvor vi derfor må efterså. De eftersåede partier vil så vidt muligt blive markeret/afspærret, og hvis vi har brug for at frøene bliver trykket ekstra godt ned ved at blive trampet på, skal vi nok sige til!

Tørkepletterne er ved at forsvinde på greens, men de skal eftersås og det vil kunne ses som nogle små ridser, hvori frøene nedfældes. Sidst på sæsonen vil der blive taget propper op og dresset, dels for at skabe adgang til rødderne for ilt, vand og gødning, dels for at gøre greenbunden mere sandholdig, så den ikke komprimeres så let. Vækstlaget på nyanlagte greens består af 80% sand, mens vore gamle greens består af 50% grus, 30% tilfældig muld, 10% dressand og 10% sten! Groft sagt.

Til vinter skal vi også have justeret og suppleret sprinklerne på greens og teesteder; nogle steder vandes der for lidt, andre steder for meget, så vi skal have en bedre udnyttelse af vandingen. Vi bruger gennemsnitlig 6-8.000 m3 vand på en sæson, men i år har vi til dato brugt 16.000 m3. Vi har af kommunen fået en midlertidig forøgelse af vores vandindvindingstilladelse fra 12.000 m3 til 22.000 m3. Hver m3 koster kr. 6.37 i afgift, så vi får en klækkelig overskridelse af vandings-budgettet i år. En forhøjelse af fadølsprisen kunne jo……. nå ikke!

Vi håber snart at kunne lægge rullegræs på det nye 9. rød tee og færdiggøre ”stopvolden” i venstre side af 18. fairway, men ingen af delene kommer i spil i år.

Det midlertidige areal under reparation i højre side af hul 8 fjernes, for nu efter regnen ruller bolden jo bare helt normalt ud af banen!

Vi synes i øvrigt at medlemmerne har båret sommerens tørkeplage med tålmod og forståelse for banepersonalets magtesløshed. I den forbindelse: ros skal rettes til greenkeeperne og kritik skal rettes til baneformanden, som vil lytte opmærksomt, men undertiden hører dårligt !

Til slut en god nyhed: Rygeforbuddet er ophævet, så den midlertidige forbedring af konditionen og helbredet kan med en ihærdig indsats hurtigt elimineres. Buggylejen er fortsat kr. 200 !

 

 

Baneformanden   20.8.2018


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap