Skip Navigation Links
Sidste nyt
Nyt græs ved green 3 og 10 og 12.
Stor sponsorgave fra Nybolig
Baneinfo !!! og baneåbning
Turneringprogram 2019
Nyt fra Kanin Klubben
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Ebeltoft Golf Club

og banens 50 årige historie.

 

Udarbejdet af Jørgen Sidelmann Jørgensen.

 Ebeltoft Golf Club

og banens 50 årige historie.

 

Udarbejdet af Jørgen Sidelmann Jørgensen.

 

 

1962              Åge V. Jensen vil gerne have en golfbane i forbindelse med Hotel Hvide Hus, som han har opført. Han kontakter Frederik Dreyer (de er begge medlem af Københavns Golf Club) og beder ham om at lave tegninger til banen.

Historien kan læses på klubbens hjemmeside og i 25års jubilæumsbogen.

 

1963              Åge V. Jensen køber de nødvendige arealer. De matrikler, der ligger på bysiden af Østre plantage, købes af Kommunen med en klausul, om at de kun må bruges til golfbane, og at kommunen har ”ret til at fordre disse tilbageskødet til sig”, såfremt de ikke bruges til golfbane.

Golfbanen anlægges. Fairways tilsås

Banen er anlagt med 3 teesteder på 8 huller. Der er gennem tiden blevet nedlagt og anlagt mange teesteder. Der også flyttet flere greens.

 

1964              Den første Greenkeeper ansættes, det er Holger Kjeldsen (læs hans beretning i Golf i Ebeltoft nr. 29)

Greens anlægges og tilsås i foråret. Der er ledningsført vand til alle greens, hvilket var ret sjældent dengang. Det var manuelt betjent. Sprinklerne skulle opsættes hver aften, de skulle tændes og slukkes manuelt ved hver green.

 

1965              Golfbanen indvies i juni (se jubilæumsbogen)

Den første træner (Pro.) ansat af H.H.H. var Svend Tinning. Den 20. juli lavede han den første hole in one på banen, det var på hul 10 (i dag hul 7). Det er Sten Tinnings far, så mon ikke Sten har løbet rundt på banen som barn?

 

1966              Djurslands Golf Club stiftes efter opfordring fra hotellets direktør.

16. april afholdes stiftende generalforsamling (der er 28 medlemmer)

                      Kontingentet var 100kr. for juniorer, 200 for 18-25 årige, 250 for seniorer.

                      Klubben optages den 13. december i D.G.U. som klub nr. 18

                      Klubbens første formand, der hed Maaløe, var bosiddende i Grenå

 

1967              I foråret blev den første match spillet.(læs beretning i 25 års jubilæumsskriftet)

                      Den første klubmester blev Henrik Jacobsen

                      Formand Jesper Grønlund.

                     

1968              Der indføres ”associate members” for de mange golfspillere fra Århus og Randers, der havde sommerhuse i området.

                      Formand Jesper Grønlund.

 

1969              I Matchprogrammet for 1969 ses det, at der blev afholdt 11 matcher. Der var bl.a. 4 matcher i en gennemgående sommerturnering med 3 forskellige matchformer. Der var også 2 venskabsmatcher med Odsherred Golf Club, samt en pinsematch med start kl. 07.00.

Formand Jesper Grønlund.                   

 

196?              1. og 18. green flyttes. 1. green lå oprindeligt helt oppe ved skovbrynet, det var næsten umuligt at spille op ad den stejle skråning til den. Den flyttes til den nuværende beliggenhed.

                      18. green lå på den nuværende parkeringsplads for Golfhøjen, på den anden side af vejen. Her lå Hul 1 gul tee også.

 

1970              Medlemstallet var nu oppe på ca. 65

                      Formand Per Sinding, entreprenør fra Århus.

 

1971              Der var en golfinstruktionsuge i et forsøg på at få lokale medlemmer, men det var næsten udelukkende folk fra Randers og Århus der mødte op. Instruktør var Henrik Jacobsen, pro træner i Holstebro.

                      Kontingent for ægtepar 550kr. årligt

                      Greenfee 15kr.

                      Formand Per Sinding.

 

1974              Morgenavisen Jyllands-Posten skriver 14. juli om banen: ”Meget kuperet bane i naturskønne omgivelser med udsigt over Kattegat. En decideret sommerbane, baseret på turisme. Tørre greens og fairways. En morsom bane, der kræver godt kendskab til hullerne.”

                      Træner Henrik Jacobsen

Kontingent seniorer 335kr. årligt

                      Greenfee 15kr. søn og helligdage 25kr.

 

197?              Formand Knud Alstrup, Århus.

 

197?              Alex Poulsen overtager HHH og banen med en forpligtelse til at drive denne, så hotellets gæster kan benytte den vederlagsfrit. Herefter begynder fornyelse af lejekontrakten at blive problematisk.

                      AP har planer om et internationalt golfcenter med golfhytter på banen eller evt. helårsbebyggelse, men kommunen siger nej, da området ikke er sommerhusområde, men udlagt til golfbane.

 

1979              Alex Poulsen stiller klubben et tilbud/ultimatum. Klubben skal overtage driften af banen mod at AP stiller jorden gratis til rådighed. Alternativ her til er at AP påtager sig driften af banen og medlemmerne så fremover skal betale greenfee, når de vil spille.

                      Der forhandles en aftale på plads, ordlyden kendes ikke, men lejeafgiften er 100000kr. Kontingentet stiger meget. Hidtil har aftalen været, at klubben betalte en afgift pr. medlem.

                      Medlemstallet er ca. 200, hvoraf mindre end halvdelen er lokale.

                      Kontingent: juniorer 185kr., seniorer 490kr., Ægtepar 880kr.

Formand Palle Rasmussen

 

1980              Kontingent: juniorer 235kr., seniorer 790kr., Ægtepar 1480kr.

 

1981              Nyt krav fra Alex Poulsen på 220000kr. i årlig leje.

                      En lodsejer på Mols tilbyder klubben at leje et areal til anlæg af en golfbane.

På generalforsamlingen 13. dec. Vedtages det at skifte navn fra Djurslands golf Club til Ebeltoft golf Club, da klubben jo ikke var den eneste golfklub på Djursland mere.

Formand Svend A. Brøchner Petersen 

 

1982              1. nr. af Klubbladet ”Golf i Ebeltoft” udgives på initiativ af Palle Rasmussen, Hasnæs tryk.

                      Borgmester Jens Åge Rasmussen og stadsingeniør H.H. Hansen forhandler lejeaftale på plads med Alex Poulsen.  

                      Formand Svend A. Brøchner Petersen

                     

1983              Klubben forsøger at få en 2 årig aftale med Alex Poulsen, men det er svært.

                      God medlemstilgang, der er nu 230 medlemmer.

Formand Svend A. Brøchner Petersen

 

1984              Første omtale af golfbane i forbindelse med projekt Øer Maritime (De 7 øer)

                      Klubben har et hold med i nyoprettet 2. division øst.

Klubhuset renoveres og udvides med en veranda.

                      Banen overtages af Ce-Vo Invest, København.

                      Ca. 270 medlemmer.

Formand Svend A. Brøchner Petersen

                     

 

1985              Lejeaftale med Ce-Vo Invest A/S forhandles af Sv. Brøchner Petersen, EGC

                      Lejeafgift 225000 kr. årligt.

Ce-Vo Invest indvilger i baneforbedringer. DGU´s sekretær Henrik Jacobsen og banekonsulent Verner K. Hansen gennemgår banen og udarbejder en rapport med forbedringer.

Formand Svend A. Brøchner Petersen

 

1986              Tillæg til lejeaftale, nu på 237000 kr. heraf 30000kr. for klubhuset.

                      Brdr. Vamberg Andersen A/S overtager banen. Pris 2.700.000 kr.

                      (et selskab under Alex Poulsen holding A/S)

                      Bestyrelsen har idéer om køb af banen, udkast til finasiering 3.500.000 kr.

                      Krav om egenkapital og stor kontingentforhøjelse.

                      Formand Kristian Nygård Rasmussen.

 

1987              Krav om lejeforhøjelse på 100.000kr.  for 1987,

                      Krav om leje for 1988 på 500.000kr.

                      Alternativ fra Alex Poulsen: Klubben kan købe banen for 10.000.000 kr.

                      En del forhandlinger ang. lejekontrakt via advokat.

                      Kontingentforhøjelse fra 1300 til 2000 for enlige og Fra 2800 til 3600 for par.

Alex Poulsen arbejder på at skabe Ebeltoft Golf og Country Club A/S, et selskab der ejes 100% af Brdr. Vamberg Andersen A/S.

Med bebyggelse på store dele af banen. Primdal og Weitling Aps. har udarbejdet planer for bebyggelsen på hul 1, 16, 17 og 18 og omlægning af banen.

AP Tilbyder at EGC vederlagsfrit kan få resten af banen ca.65 tdr. land og at banen omlægges. Der skal også anlægges huller i skoven, hvilket han også vil betale. (men han ejer ikke skoven).

Der er megen debat i den lokale presse og i klubben (se referater og avisudklip).

Greenfee 70kr.

Formand Kristian Nygård Rasmussen.

 

1988              Hverken klubben eller Byrådet er med på ideen.

Der udarbejdes en lokalplan (nr. 148) for golfbanen. Der var kraftige indvendinger fra Alex Poulsen og et krav om millionerstatning mod kommunen, hvis den vedtages. Den bliver dog aldrig vedtaget.

Øer Maritime ferieby tilbydes at købe jord til en golfbane for 5 mio. kr. Feriebyens bestyrelse havde på det tidspunkt nedprioriteret anlæg af en golfbane, så tilbuddet blev afvist.

Medlemstallet er nu 348.

                      Formand Kristian Nygård Rasmussen.

 

1989              Ny 2 årig lejeaftale forhandles. Stiger fra 240000kr. - 340000kr. Derudover skal klubben selv afholde udgifter til banens drift, og greenkeeperens løn (Svend Erik Hansen), (Svendrik.)

                      Formand Bjarne Olsen

 

1990              Ideer om nye golfbaner i området, da det er svært at blive ved med at leve op til de stadig stigende krav fra udlejer og den dermed usikre fremtid for klubben / banen.

                      Der arbejdes på at etablere en golfbane i forbindelse med Øer Maritime.

                      Ideer om etablering af en økologisk golfbane på ”Godthaab” ved Stubbesø.

                      Medlemsmøde om banen ved ”Godthaab”

                      Formand Bjarne Olsen

 

1991              25 års jubilæum fejres med Jubilæumsmatch og fest, derudover med en jubilæumsuge med match hver dag. Se jubilæumsskrift og Golf i Ebeltoft nr.22 og 23.

Der forhandles med ejeren Th. B. Westergård om banen ved ”Godthaab”

                      Tegninger til Øerbanen udarbejdes af Erik Nielsen, Grafisk Design IDD.

                      Klubbens medlemmer besigtiger de to banearealer.

I 1991 blev der renoveret 2 teesteder, det må være 13. og 15. gul (nævnt i golfblad nr. 22 og 24). Det fremgår af scorekort fra 1991 og 1992 at længden på de 2 huller er ændret.

Der er ikke anlagt nyt teested på 15. Der er derimod nedlagt et. På det tidspunkt var træerne i mosen blevet så høje, at det ikke var muligt at se green og fairway fra det nederste, rød teested.

                      Formand Mario Sforzini.

 

1992              Tegning af Godthaabbanen foreligger.

I oktober lykkedes det at få en 10 års lejekontrakt med Alex Poulsen (med hjælp fra Sydbank, AP var måske ved at være presset?)

Medlemstallet faldt fra 578 til 442. Mange var gået til naboklubberne, mest pga. klubbens usikre situation.

Klubhuset ombygges og renoveres af mange frivillige, så budgettet på 20.000kr. kunne overholdes.

Formand Mario Sforzini.

 

1993              Medlemstallet falder fortsat, det er nu ca. 400

                      Den 10 årige lejekontrakt bliver tinglyst, så den skal respekteres af en eventuel ny ejer.

                      Klubben byder Ebeltoft Golf og Country Club 8.000.000kr. for banen, men de forventer en langt højere pris.

Formand Mario Sforzini.

 

1994              I 1994 blev banen ratet første gang. Det viste sig, at CR for gul var 1 slag under par og CR for rød var 1 slag over par. Der skulle derfor reguleres hcp. og bruges standardiseret hcp. for damer.

Bestyrelsen besluttede at ændre længden for både gul og rød så CR kom til at passe med PAR 68.

4 røde teesteder, 5, 6, 9 og 18, blev flyttet frem, og derved afkortet med 115 meter, og 3 gule, 12, 14 og 18, flyttet tilbage og derved forlænget med 78 meter. Dermed nærmede længdeforskellen mellem rød og gul sig de anbefalede 16%.

Problemet var at finde plads til forlængelse af banen. Valget faldt på de 3 nævnte gule teesteder, da det her var muligt.

Formand Jørgen Hjortstrøm.

 

1995              Ny pottebane blev anlagt (efter initiativ fra Poul Svendsen) den afgravede jord blev brugt til at forbedre udslagsområdet på træningsbanen.

                      Januar – 1. købskontakt mellem Ebeltoft Golf og Country Club (Helge Nørgren) og Ebeltoft Golf Club.

                      Sydbank overtager forhandlingerne, de vil have 9.000.000kr. eksklusiv Ryttergården.

                      Forretningsudvalget forhandler med Sydbank, uden resultat.

                      Jørgen Langkilde havde møde med Sydbank 14. juni Hvor der blev forhandlet en endelig købspris på 8.000.000kr. kontant, inklusiv Ryttergården.

                      For at finansieringen kunne lade sig gøre, skulle klubbens medlemmer stille en garanti på 1.000.000kr. Det blev gjort med indskud/lån på 20.000 kr. og 10.000kr. mod en reduktion af kontingentet.

Køb af banen blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling 7. oktober med 104 stemmer for og 7 stemmer imod.

                      Medlemstallet var nu nede på 381, heraf kun 250 seniorer.

                      Formand Jørgen Hjortstrøm.

 

1996              Brønden på Ryttergården blev renoveret, ny pumpe. Vandindvindingstilladelse blev ansøgt, da det viste sig, at der aldrig var udstedt en sådan. Der blev givet tilladelse til 10000 m3 om året.

                      Det viser sig, at det er muligt at få de matrikler (ca. 10000m2) som klubhuset ligger på overført til byzone. Ved at frasælge jorden til en god pris, vil det blive muligt at bygge et nyt og moderne klubhus.

                      Formand Jørgen Hjortstrøm.

 

1997              På en ekstraordinær generalforsamling bliver det vedtaget at sælge klubhusjorden. Men hvor skulle det nye klubhus så ligge?  Bestyrelsen havde et forslag, men medlemmerne havde mange andre, som bestyrelsen blev pålagt at undersøge.

Nye greenbunkers bag 3. og 12. green blev anlagt for at fange bolde, der ellers ville rulle ud i høj rough eller ind under træer.

                      Ny sti anlagt på skråningen ved hul 2 / 15.

Etablering af automatisk styring af vandingsanlægget, opsætning af pop-up sprinklere ved greens og teesteder.

Formand Jørgen Hjortstrøm.

 

1998              Hul 4: Fairwaybunker i venstre side slettet.

Ny Fairwaybunker mellem 4. og 12. fairway anlagt, et forsøg på at holde spillet på de to huller adskilt.

Formand Jørgen Hjortstrøm.

 

1999              15/9 Endelig salg af klubhusjorden til Monberg og Thorsen for 3.2 millioner kr. Efter 3 års forgæves forsøg på salg til Dansk Institutionsbyggeri.

22/23. august flytter klubben til midlertidigt klubhus, bestående af 2 sammenbyggede pavilloner.

SID henvender sig ang. indgåelse af overenskomst. Denne overenskomst indeholdt bl.a. en eksklusivaftale, men da klubben ikke havde nogle SIDer ansat, vil man have denne del ud af aftalen.

Hul 1: Nyt gul teested anlægges på lille bakketop, hvor der i dag er indspildsbane.

Hul 2 og 14: Fairwaybunker slettes, da de ikke er i spil

Formand Jørgen Hjortstrøm.

 

2000              Kommunen har ønske om at inddrage noget af klubbens jord (en del af 18. og træningsbanen) til en evt. ny omfartsvej fra Dråbyvej til Boeslumvej. Det kan ske ved et mageskifte så klubben får Østre plantage. Denne vejs forløb blev fastlagt forud for beslutningen om klubhusets placering.

Efter mange undersøgelser af div. placeringer af et nyt klubhus bliver den nuværende placering godkendt på generalforsamlingen i januar.

Nye teesteder på hul 7 anlægges.

                      Klubbens første boldautomat opsættes af træner Morten Thuen.

Formand Jørgen Hjortstrøm.

 

2001              Hul 1: Gul tee flyttes sammen med rød tee for at gøre plads til det nye klubhus.

 

SID og klubben har flere møder ang. overenskomsten i 2000 og 2001. SID trækker kravet om eksklusivaftale ud, men man kan stadig ikke komme frem til en aftale.

16. november modtager klubben 1. strejke- og blokadevarsel. Denne dato er mærkeligt nok samme dato som Lokalplanen for klubhusbyggeriet vedtages i Ebeltoft Byråd.

Der forhandles igen, men uden resultat, så SID meddeler at strejke og blokade iværksættes den 20. december 2001. SID vil også etablere sympatikonflikt mod klubben.

På en ekstraordinær generalforsamling vedtages det at prøve sagen ved arbejdsretten, da klubben mener at sympatikonflikten er ulovlig.

Formand Jens Brendorp

 

2002              24. januar inden sagen skal for i arbejdsretten afsluttes konflikten med SID med et forlig og en overenskomst. SID´s strejke, blokade og sympatikonflikt blev dermed ophævet. Klubhusbyggeriet kunne endelig gå i gang. (hele sagsforløbet findes i mappen mærket SID)

15. februar, første spadestik tages til det nye klubhus.

16. november indvies det nye klubhus. Ca. 400 mødte op denne dag.

Tuborg Fonden donerer 100.000kr. til inventar.

Puttebanen anlægges og tilsås.

                      Hul 1: nyt rød teested anlægges på venstre side af bakketoppen.

                      Formand Jens Brendorp

 

2003              Omlægning af hul 11 (i dag hul 9,) spilleretningen vendes 180 grader. Da der efterhånden var blevet bygget huse meget tæt på banen. Der var mange klager over bolde, der slog ned i haverne og på tagene, ja sågar i en kaffekop.

Formand Poul Svendsen.

 

2004              Nyt teested på hul 17. Det var det et medlemsønske at kunne se mosen fra teestedet. Derfor blev et stort område foran mosen gravet af og brugt til opbygning af det nye teested. Nyt 17. teested anlægges i 2004/2005. Det blev taget i brug i 2006.

                      Indspilsområdet ved klubhuset bliver anlagt.

                      Toiletbygning opføres ved 5. teested / 9. green.

Formand Poul Svendsen.

 

2005              Ny stor lockerrumsbygning med plads til 100 skabe opføres af frivillige.

                      Formand Poul Svendsen.

 

2006              Klubben ansætter sin første fastansatte manager, alt har før været varetaget af frivillige.

                      Nyt 17. teested tages i brug.

                      Formand Poul Svendsen.

 

2007              Klubbladet Golf i Ebeltoft udgives for sidste gang med udgave nr. 75. Udgifterne til trykning er blevet for store.

                      Medlemstal 742

Formand John Brændgaard

 

2008              Efter flere år med megen nedbør er 15. fairway ved at blive forvandlet til en sø. Der bliver lagt dræn og opsat en pumpe for at genskabe normale spilleforhold.

Formand John Brændgaard

 

2009              Der udarbejdes en 5 års udviklingsplan for banen i samarbejde med banearkitekt Henrik Jacobsen. Det ville komme til at koste 500 kr. årligt i ekstraordinært kontingent i de 5 år. Udviklingsplanen blev godkendt, men det ekstraordinære kontingent blev nedstemt på generalforsamlingen. Så planen må udføres i det omfang, der kan blive råd til det over driften.

Formand John Brændgaard

 

2010              Teestederne på hul 2 flyttes og stien langs disse anlægges.

Formand John Brændgaard

 

2011              Ved gennemgang af overenskomsten med 3F (SID), i forbindelse med fornyelse af aftalen, opdages der flere fejl. Det besluttes at opsige overenskomsten. Klubben melder sig ind i arbejdsgiverforeningen Danske Anlægsgartnere og bliver dermed omfattet af Landsoverenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F på golfbaneområdet.

Formand Torben Therkelsen

 

2012              Bunkers på hul 8, 11 og 13 renoveres.

Formand Torben Therkelsen

 

2013              Endelig skøde på mageskifte, så klubben nu ejer Østre plantage. Klubben har ret til vederlagsfrit at benytte det areal kommunen har overtaget, indtil en vej bliver aktuel.

                      Bunkers på hul 18 omlægges og 18. green udvides.

                      Teestederne på hul 10 renoveres.

Formand Torben Therkelsen

 

2014              Nedgravning af ny hovedvandledning og nedgravning gennem Østre plantage, så vanding af hul 1, 16, 17, 18 og klubhusområdet sker med vand fra klubbens egen brønd. Herved opnås mere tryk på vandet og en bedre styring af vandingen, og en ikke uvæsentlig økonomisk årlig besparelse.

                      Hul 4 og 8 rød tee renoveres.

                      Længe ønsket materialeplads til sand og topdressing etableres ved Ryttergården.

Formand Torben Therkelsen

 

2015              Overdækket vaskeplads til maskinerne, med olieudskiller, etableres vha. frivillig arbejdskraft.

                      Medlemstal 486

Formand Torben Therkelsen

 

2016              16. april 50 års jubilæum.

Formand Torben Therkelsen

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap