Skip Navigation Links
Sidste nyt
Referat fra Generalforsamlingen
Regelnyt uge 5
Bestyrelsens beretning 2018
  Regelnyt  Uge 3
Maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Lokale regler.

 1. Alle gule og blå pæle og afstandsmærker ”through the green” er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24.2 - lempelse jfr. 24.2b
 2. Alle veje og stier defineres som ikke-flytbare forhindringer. Regel 24.2 - lempelse jfr. 24.2b
 3. Sten i bunker defineres som flytbare forhindringer. Regel 24.1
 4. Når en spillers bold ligger på green er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans modstander, eller af nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller markeringsmærke skal genplaceres som foreskrevet i reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
 5. Overalt på hul 15, undtaget på greenen og i vandhazarden, må en bold, der er fæstnet i sit eget nedslagsmærke, løftes, renses og droppes uden straf så nær som muligt ved det sted, hvor den lå, men ikke nærmere hullet.
   
  Bemærk: Det gule teested på hul 2 og vinterteestedet ved siden af, er ikke en del af hul 15, og er derfor ikke omfattet af denne lokale regel. Denne lokale regel gælder ikke når man spiller hul 2. 

Øvrige oplysninger.

”Out of bounds” er markeret med hvide pæle.
Hul   9: I højre side. Adgang forbudt i tilstødende haver.
Hul 15: I venstre side.
Hul 16: I venstre side. Adgang forbudt i tilstødende haver.
Hul 18: I hele venstre side samt bag green.
Arealer under reparation er markeret med blå pæle eller blå pæle med sort top, hvor der er spilleforbud.
Afstandsmålere, som alene måler afstand, er tilladt.
Markering på fairway. Gul: 150m, Rød: 100m, Blå: 50m.
Afstandsmarkering er til midten af green.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap